Flanders Modelling Festival - Beurs 

Deelnemers aan de beurs vinden hieronder prijzen en de mogelijkheid om te registreren:

Clubs (max 4m) €12,00 per meter tafelruimte
Particulieren (max 4m)

€10,00 per meter tafelruimte in hal D

€ 17,00 per meter tafelruimte in andere hallen 

Handelaars €20,00 per meter tafelruimte 
+ €25,00 Inschrijvingskosten (vanaf 2 meter)

Voorwaarden

  • Inschrijving en reservering van tafelruimte is verplicht.
  • Reserveren kan onder geen beding telefonisch. Dit formulier faxen mag op +32(0)3/210.08.49 uiterlijk 10 maart 2018.
  • Wij willen u er attent op maken, dat u de Europese en Belgische wetgeving moet respecteren aangaande de verkoop van producten en taksen. IPMS Antwerpen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor handelaars die de van toepassing Europese en Belgische wetgeving niet naleven.
  • Het huurgeld voor de tafels wordt op op de dag zelf geïnd.
  • Het organiserend comité‚ behoudt zich het recht de omvang van elke stand te beperken en wie niet aan de voorwaarden voldoet te weigeren.
  • Het staat handelaars vrij hun stands te voorzien van reclameborden.
  • Standen die om 10:00 niet bezet zijn, kunnen worden doorgegeven aan derden.

Registratie !!! Mail dit formulier uiterlijk 10 maart 2018 !!!