Flanders Modelling Contest - Wedstrijdreglement

 • Het Flanders Modelling Festival staat open voor alle modelbouwers. Om deel te nemen hoef je geen lid van IPMS te zijn.
 • In elke categorie wordt om drie prijzen gedongen: Winner, Highly Commended, Commended. Daarnaast zijn er verschillende bijzondere trofeeën te winnen. Deze prijzen kunnen in elke categorie meermaals gewonnen worden. Daarbaast zijn er verschillende trofeeën te winnen.
 • Iedereen mag aan de wedstrijd deelnemen in alle categorieën terzelfder tijd en met meerdere modellen per categorie. Enkel het model met de hoogste score per categorie komt in aanmerking voor een prijs.
 • Opgelet! Bepaalde categorieën bij de Vliegtuigen en Militaire Voertuigen zijn onderverdeeld in Standard en Master. Winnaars van de vorige jaren moeten zich inschrijven bij de Masters. De andere deelnemers zijn vrij om te kiezen in welke categorie hun modellen deelnemen. Een deelnemer mag zijn modellen niet tegelijk inschrijven in een Standard en Master categorie.
 • Inschrijven kost 2 euro per model dat voor 10 maart 2018 werd ingeschreven. Betalen doe je op de wedstrijddag. Inschrijven op de wedstrijddag zelf kost 3 euro per model. Elk derde ingeschreven model is gratis.
 • Inschrijvingen worden ingewacht uiterlijk 10 maart 2018 (post- en/of maildatum). Later verstuurde inzendingen worden beschouwd als inschrijving ter plaatse en als zodanig aangerekend.
 • Alle modellen moeten in hoofdzaak uit plastic of uit giethars (resin) zijn gebouwd, behalve voor de de categorieën Figurines, Schepen en Civiele Voertuigen.
 • Conversie van militaire voertuigen is het ombouwen van een bepaalde uitvoering naar een andere. Modellen die werden omgebouwd met gebruik van bestaande of zelfgemaakte accessoires moeten deelnemen in de gebruikelijke categorie, met uitzondering van de militaire voertuigen.
 • Scratch zijn alle modellen die grotendeels eigenbouw zijn. Zij mogen gebouwd worden met alle soorten materiaal maar moeten minstens voor zestig procent uit plastic of giethars bestaan.
 • Wordt als diorama beschouwd elke bodemplaat die meer is dan louter ondergrond en waaraan extra aandacht werd besteed door gebruik van figuren, gebouwen, bomen, extra modellen, grondapparatuur, enzovoort.
 • Juniors (deelnemers jonger dan 16) schrijven hun modellen, ongeacht thema of schaal, in hun eigen categorie of in de andere catgorieën. Daarin worden ze afzonderlijk beoordeeld.
 • Modellen die eerder al deelnamen aan Flanders Contest mogen niet worden ingeschreven.
 • Elke categorie wordt beoordeeld door twee juryleden, die punten geven aan de beste vijf modellen. Juryleden mogen niet aan de wedstrijd deelnemen met een model in de categorie waarvoor ze als beoordelaar optreden. De modellen worden beoordeeld door topmodelbouwers.
 • Beslissingen van het wedstrijdcomité kunnen niet worden betwist. Wel staan comité en jury open voor alle opmerkingen, opdat ook straks geen geschillen rijzen.
 • Blijken in een categorie te weinig modellen ingeschreven, worden bewuste modellen aan de meest gelijkende categorie toegevoegd.
 •  Juryleden hebben het recht om een model naar een andere categorie te verplaatsen, indien ze vinden dat het model niet thuishoort in de gekozen categorie.
 • De modellen mogen pas na de prijsuitreiking van de wedstrijdtafels gehaald worden.
 • Wie aan de wedstrijd deelneemt stemt volkomen in met het wedstrijdreglement.